Skaitmeninės galimybės


Žiniasklaidai Informacinės skaitmeninės galimybės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pažymi, kad m.

skaitmeninės galimybės

Pasaulinės informacinės visuomenės ataskaitos duomenimis Lietuva pagal skaitmeninės galimybės indeksą užima 33 vietą tarp valstybės. Ją iš naujųjų ES valstybių narių aplenkia tik Estija ir Slovėnija. Pažymėtina, kad Airijos ir Portugalijos skaitmeninės galimybės indeksas prilygsta Lietuvos indeksui.

Skaitmeninė atskirtis;Socialinės medijos;Internetas ir politika;Rinkiminė komunikacija Abstract: Internetas ir interaktyviosios socialinių medijų priemonės ne tik užima vis svarbesnę vietą kasdieniame žmonių gyvenime, bet ir tampa plačiai naudojamu politinės komunikacijos kanalu, kuriame politikų generuojamo komunikacinio turinio apimtys nuolat didėja. Dėl savo ypatybių, kaip antai, laisva ir nemokama prieiga, socialinių medijų priemonės yra prieinamos visiems politikams. Tačiau iki šiol mūsų šalyje nebuvo analizuota, kokiomis apimtimis socialinių medijų kanalus politinio proceso dalyviai naudoja politinės komunikacijos tikslams. Šiame straipsnyje skaitmeninės atskirties aspektu analizuojamas interaktyviųjų socialinių medijų priemonių naudojimas politinės komunikacijos tikslams.

Skaitmeninės galimybės indeksą, naudojamą Pasaulinės informacinės visuomenės ataskaitoje, sudaro 11 rodiklių. Šalių situacija informacijos ir ryšių technologijų IRT srityje vertinama pagal IRT kainas, skvarbą, galimybes jomis naudotis, augimą ir pan. Ataskaitoje vertinama skaitmeninė atskirtis ir pažanga, įgyvendinant Pasaulio viršūnių susitikimo informacinės visuomenės klausimais WSIS numatytus tikslus, kuriais iš esmės siekiama užtikrinti, kad daugiau nei pusė pasaulio gyventojų iki metų turėtų galimybę naudotis IRT.

skaitmeninės galimybės

Skaitmeninės galimybės indeksas leidžia įvertinti šalių progresą informacinės visuomenės plėtros kontekste. Ataskaitoje teigiama, kad pasaulyje vis didesnis žmonių skaičius naudojasi IRT teikiamomis galimybėmis ir tai sąlygoja skaitmeninės atskirties mažėjimą.

Azijos ir Europos valstybės išlaiko lyderių pozicijas vertinant informacinės visuomenės plėtrą, tačiau pastebimas ir žymus Afrikos valstybių progresas. Prognozuojama, kad metų pradžioje bus 3 milijardai mobiliųjų telefonų vartotojų ir daugiau kaip vienas milijardas fiksuoto telefono ryšio vartotojų. Vienu iš pagrindinių uždavinių išlieka IRT pasitikėjimo ir saugumo kūrimas.

skaitmeninės galimybės

Parengė: prie LRV, tel.